Úsvit filmových dějin

Délka programu: 3 x 45 minut
Kapacita: 30 – 60 studentů

Cena: 1 800 Kč

Obecně se soudí, že kinematografie povstala 28. prosince 1895 v pařížském Grand Café z veřejné projekce bratří Lumiérů. Realita je poněkud složitější. Během semináře se studenti seznámí s předpoklady a vynálezy, které vedly k definitivnímu “objevu” filmu v samotném závěru 19. století. Budeme se věnovat fenoménu altamírských jeskyní, stínovému divadlu, renesanční laterně magice, fenoménu camera obscura a prekinematografickým aparátům. Téma uvedeme do souvislosti s obdobím druhé průmyslové revoluce. Studenti dostanou příležitost detailně pochopit principy, které umožnily konstrukci filmové kamery a projekčního mechanismu (fotochemický proces, filmový materiál, krokový mechanismus atd.).

Přednášející: MgA. Jiří Forejt


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz