Camera Obscura

Termín: 16. května 2020
Cena: 700 Kč
Rezervace: zde
Místo:  Kasárna Karlín garáž

Odhalte s námi tajemství procesu výroby fotografie – od přenosu na světlocitlivou podložku až po vyvolání. Vyrobte si v rámci fotografické dílny vlastní cameru obscuru. Camera obscura neboli dírková komora je jednoduché optické zobrazovací zařízení. Základem je světlotěsná skříňka, která má v jedné stěně malý otvor. Ten pak na protilehlé stěně vytváří převrácený obraz vnějšího prostoru díky přímočarému šíření světla. Materiálem pro cameru obscuru může být cokoliv – krabička od sirek, krabice od bot či plechovka.

Přednášející: Barbora Doleželová


Rezervovat kurz

Základní informace o kurzu


Program kurzu


13:00 – 15:00
vysvětlení principu camera obscura, ukázky autorů, kteří s principem pracují v současnosti. Rozdání materiálů a výroba vlastní camery obscury.

15:00 – 18:00
focení na camera obscura v terénu, vyvolání snímků ve fotokomoře, závěrečné zhodnocení dílny, zpětná vazba.