Ideologické aspekty filmu

Délka programu: 3 x 45 minut
Kapacita: 30 – 60 studentů

Cena: 2 500 Kč

Je kinematografie v principu ideologická? Jak film proměňuje naše názory na nedávnou i dávnou minulost? Jak jednotliví tvůrci využívali a rozvíjeli filmovou řeč ve jménu ideologických doktrín? Ideologie a propaganda se vyvíjely ruku v ruce s rozvojem filmové řeči. Staly se také součástí teoretických úvah o kinematografii. Kurz se zaměří na historickou roli filmu v souboji ideologií od dvacátých let 20. století po současnost.

Přednášející: Mgr. Pavel Bednařík


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz