Surrealismus, dadaismus, futurismusa jejich vliv na film

Délka programu: 3 x 45 minut
Kapacita: 30 – 60 studentů

Cena: 2 500 Kč

V této přednášce si vysvětlíme důležité pojmy a zařadíme jednotlivé směry do kontextu filmových dějin (surrealismus, dadaismus, futurismus). Na základě projekcí především surrealistických a dadaistických filmových děl budou účastníci seznámeni s případovou studií, která ilustruje ovlivnění kinematografie estetickým uměleckým směrem, který vznikl mimo kinematografii.

Přednášející: PhDr. David Čeněk


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz