Okno do dokumentaristiky

Délka programu: 3 x 45 minut
Kapacita: 30 – 60 studentů

Cena: 3 500 Kč

Jaké to je, být dokumentaristou? Je dokumentarista svědkem, zpravodajem, aktivistou, umělcem či básníkem? Čím se odlišuje od novinářů?

Žijeme v době mediálních masáží. Proto je přínosné i příjemné si uvědomit, že realitu lze zachycovat i jinak než unifikovanými televizními reportážemi. Kouzlo dokumentární kinematografie spočívá právě v pestrosti přístupů, kterými uchopuje a zpracovává realitu. Pomocí ukázek z kanonických děl světové dokumentaristiky posluchačům nejprve přiblížíme rozdílné metody a žánry tohoto specifického filmového odvětví. V druhé části našeho exkurzu vás pak formou semináře s podrobnějšími rozbory, cvičeními a diskuzemi přizveme k tomu, co je pro tvůrce dokumentů nejpodstatnější: dokumentaristické oko, cítění a především myšlení.

Lekce povedou mladí dokumentaristé, absolventi Katedry dokumentární tvorby FAMU.

Přednášející: MgA. Květa Přibylová, MgA. et Mgr. Martin Kohout


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz