Zvuk ve filmu

Délka programu: 3 x 45 minut
Kapacita: 30 – 60 studentů

Cena: 2 000 Kč

Zvukový doprovod patří k filmu od samotného vynálezu tohoto média. Jeho podoba a způsob využití však prošly významnými proměnami v návaznosti na neustávající rozvoj techniky a technologie i filmového stylu. Charakteristika zvuku a možnosti jeho využití ve filmu jsou proto doplněny i o výklad věnovaný vytváření zvukové stopy. Cílem tohoto kurzu je přiblížit tuto problematiku prostřednictvím příkladů, zejména různorodých audiovizuálních ukázek. Žáci a studenti jsou zapojováni prostřednictvím diskuze a úkolů. Výsledná interaktivní podoba kurzu ukazuje pedagogům alternativní postupy, které lze snadno aplikovat ve vlastní výuce.


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz