Současný český dokument

Délka programu: 3 x 45 minut
Kapacita: 30 – 60 studentů

Cena: 3 500 Kč

Projektový den seznámí mladé diváky s klíčovými díly českého dokumentárního filmu od roku 1989. Představíme významné současné tvůrce, jejich témata a metody. Jednotlivé filmy se zpravidla vyjadřují k závažným společenským problémům a historickým událostem (např. revoluční převrat 1989, rozdělení Československa, rasismus, ekologie města, rozvojová pomoc…). A protože dokumentární film nelze oddělit od témat, která zpracovává, nabídne i naše přednáška skrze konkrétní filmy do těchto témat dílčí vhled.

Více než podat filmově-historický přehled si klademe za cíl ukázat divákům pestrost a rozdílnost jednotlivých tvůrčích přístupů. Usilujeme o to, aby jednotlivé ukázky byly pro mladé lidi inspirativní, aby jim otevíraly dveře ke kritickému a tvůrčímu přemýšlení nad současnými společenskými tématy i filmovými postupy.

Přednášející: MgA. Květa Přibylová, MgA. et Mgr. Martin Kohout


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz