Filmová analýza

Délka programu: 3 x 45 minut
Kapacita: 30 – 60 studentů

Cena: 2 000 Kč

Filmová analýza je důležitým nástrojem ke snadnějšímu a důkladnějšímu pochopení filmového díla. V projektových dnech si představíme její základy a význam. Pojmenujeme základní složky filmu a vymezíme si různé přístupy k filmové analýze. Vše si zopakujeme na závěrečném případovém příkladu. Budeme pracovat hlavně s filmovými ukázkami a pracovním listem.

Přednášející: PhDr. David Čeněk


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz