Italský film II.

Délka programu: 3 x 45 minut
Kapacita: 30 – 60 studentů

Cena: 2 500 Kč

Přednáška volně navazuje na lekci věnovanou italskému neorealismu (Italský film I). V této části se zaměříme na 60. a 70. léta. Italský film tehdy patřil k předním světovým kinematografiím. Díky kvalitnímu produkčnímu zázemí a vzdělanosti tamních filmařů mohlo mnoho režijních osobností rozvinout vlastní vyhraněný styl. Ten si blíže ukážeme na analýze vybraných děl. Tvůrci se ve větší či menší míře vyjadřují k tehdejším celospolečenským problémům – boji s mafií, rudému teroru, konfliktu chudého jihu a bohatého severu, politické korupci atd. Proto se během přednášky zmíníme také o stavu italské společnosti.

Přednášející: MgA. Jiří Forejt


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz