Nová vlna francouzského filmu

Délka programu: 3 x 45 minut
Kapacita: 30 – 60 studentů

Cena: 1 800 Kč

Není možné obsáhnout celé dějiny filmu. Nicméně fenomén tzv. francouzské nové vlny můžeme jistě považovat za součást všeobecného přehledu studentů středních škol. Seminář se zaměří na francouzskou kinematografii přelomu 50. a 60. let. Okruh mladých filmových kritiků sdružený kolem časopisu Cahiérs du cinéma rozpracovává teorii autheur, a každý z nich postupně začíná točit filmy. Francouzská nová vlna inspirovala mladé filmaře po celém světě. Její rozvoj uvedeme do souvislostí s filosofií a literární scénou té doby. Během semináře budeme analyzovat první filmy F. Truffauta (Nikdo mě nemá rád, 1959.) a J.-L. Godarda (U konce s dechem, 1960).

Přednášející: MgA. Jiří Forejt


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz