Alexandr Hackenschmied: hnutí nezávislého filmu

Délka programu: 3 x 45 minut
Kapacita: 30 – 60 studentů

Cena: 1 800 Kč

Alexandr Hackenschmied patří mezi nejvýraznější osobnosti české kinematografie, a je jedním z mála, jejichž věhlas přesáhl rámec české kotliny. Můžeme ho považovat za ryzího filmaře, který invencemi na poli filmové řeči a její reflexe nastartoval krátké období české meziválečné avantgardy, aby pak následně v průběhu války v americké emigraci položil rozbušku tamní filmové avantgardy. Na příkladu A. Hackeschmieda budeme sledovat vývoj filmových vyjadřovacích prostředků v českých zemích 20. a 30. let. V detailu se seznámíme se třemi Hammidovými díly: teoretickou statí Nezávislý film – světové hnutí (1930), a filmy Bezúčelná procházka (1930) a Odpolední osidla (1943). Podtextovým cílem semináře je motivace studentů k vlastní filmové tvorbě.

Přednášející: MgA. Jiří Forejt


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz