Pasolini: korzár filmových moří

Délka programu: 3 x 45 minut
Kapacita: 30 – 60 studentů

Cena: 1 800 Kč

Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975) byl italským básníkem, prozaikem, esejistou a filmovým režisérem. Až do své smrti vystupoval jako nesmiřitelný kritik konzumní společnosti. Fakt, že se v jeho díle projevují různorodé a přitom zdánlivě protichůdné inspirační zdroje (katolicismus, marxismus, psychoanalýza, humanismus), vytváří prostor k tomu, abychom mohli studentům představit charakteristické rysy evropské kultury 50., 60. a 70. let.

Řeč bude zejména o Pasoliniho filmové tvorbě. Opomenuty však nezůstanou ani jeho básně, a ukázky z jeho prozaické i esejistické tvorby. Pasolini je patří k předním evropským umělcům druhé poloviny 20. století. Důraz bude kladen na vytváření souvislostí napříč znalostmi, které si studenti osvojili v hodinách literatury a dějepisu. Součástí semináře bude projekce vybraného krátkého filmu autora.

Přednášející: MgA. Jiří Forejt


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz