Filmová groteska

Délka programu: 3 x 45 minut
Kapacita: 30 – 60 studentů
Věková skupina: 2. – 5. třída

Cena: 1 800 Kč

Víte, co to je filmová groteska? A proč se jí už 120 let smějeme? Kdo to byl Charlie Chaplin možná víte, ale tušíte také, kdo byli Max Linder, Buster Keaton, Jacques Tati nebo Emil Artur Longen? To vše se dozvíte na naší humorné přednášce, která bude doplněna o dílnu, ve které si zahrajeme na filmaře.

Přednášející: Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D., MgA. Jiří Forejt


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz