Film a divadlo

Délka programu: 3 x 45 minut
Kapacita: 30 – 60 studentů

Cena: 2 000 Kč

Kurz s názvem Film a divadlo se zabývá propojováním dvou zmiňovaných médií a využíváním dramatických předloh ve filmu pro vznik autentického díla.

Nejdříve si vymezíme charakteristické vlastnosti a odlišnosti filmu a divadla jakožto médií umělecké komunikace a jejich specifické pojmy (prostor, čas, střih, životnost, bezprostřednost atd.), abychom pochopili, proč významní autoři světové i české kinematografie používají formu divadelního představení a různé postupy práce s ním ve svých úspěšných filmových snímcích. Můžeme si uvést i několik příkladů z praxe s opačným postupem – využívání filmu, projekcí či live-projekcí v divadelním představení, což je obzvlášť dnes moderní fenomén.

Další významná část kurzu Film a divadlo se týká obsahové složky, tedy převodu dramatických textů do filmového scénáře a následně do filmu samotného. Jako příklady si uvedeme adaptace Shakespearových tragédií a komedií, klasiky americké dramatiky (Tramvaj do stanice touha Tennesseeho Williamse, Kdo se bojí Wirginie Woolfové od Edvarda Albeeho, …), až po absurdní dramata jako je Beckettovo Čekání na Godota anebo hry Václava Havla. Vzhledem k časovému rozpětí vzniku dramat i jejich filmových adaptací v historii si také připomeneme vývoj formálních a stylotvorných přístupů k nim, protože forma s obsahem úzce souvisí a jen ve filmovém odvětví v minulém století prošly obrovskými změnami (symbolismus, naturalismus, civilismus, groteska apod.). Veškerý výklad bude samozřejmě doplněn patřičnými filmovými ukázkami či úryvky divadelních záznamů.

Lektorka: Hana Merková


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz