Jak vyvolat film?

Film v černé kuchyni

SUBSTANDARD
B&W: 8mm filmy jako současné filmové médium
LABODOBLE / Bagdasarov-Moralesová
29.-30.4. / 6.-7.5. 2017

Jak vyvolat film   /   Kapacita: 15 účastníků

Cena kurzu:   1 300 Kč

Dílna SUBSTANDARD se zaměřuje na práci s černobílými úzkými filmovými formáty v šířce 8 mm. Práce s těmito formáty zvanými také substandardní je pozvánkou k seznámení s nejmenším a v současnosti pořád snadno dostupným filmovým formátem. Účastníci se naučí základní postupy práce od samotného natáčení s tímto materiálem přes vyvolávání po filmovou projekci. Dílna k filmu přistupuje jako k tvořivému médiu a artefaktu spíše než k záznamovému nosiči pro vyprávění.
Vyzkoušíme si práci s 2×8 mm a Double Super 8 filmy. Práce ve všech fázích se pojímá jako kolektivní experiment a spolupráce je základní podmínkou. Dílna proběhne ve dvou dvoudenních setkáních.

Kurz má dvě části. Za uvedenou cenu je možné návštívit pouze jednu z nich.


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz

Program kurzu


Den 1: 10–18 h / pauza 12.30–13.30

Teorie

 • Filmová surovina: podstata a složení filmu
 • možnosti výroby a současné tendence v Artist-run film labs
 • Filmová kamera: nástroj pro expozici filmového materiálu
 • mechanismus a optika kamery (jak funguje kamera, zakládání filmu) − expozice (příprava na natáčení) − techniky natáčení

Praxe

 • Natáčení filmu v exteriéru (2×8 mm a DS8) − možnosti kamery v praxi
 • výrazové techniky v praxi a v konkrétních podmínkách − koncepce natáčení

Den 2: 10–18 h / pauza 12.30–13.30 (2,5 + 4,5 h)

Praxe (pokračování)

 • Natáčení filmu v exteriéru (2x8mm a DS8)
 • samostatná praxe
 • revize koncepce

Den 1: 10–18 h / pauza 12.30–13.30 (2,5 + 4,5 h)

Teorie

 • Principy vyvolávání
 • Co je a čím může být vývojka?
 • Co je a co umožňuje filmová laboratoř?

Praxe

 • Vyvolávání černobílých inverzních materiálů (8 mm z I. části dílny)
 • Sušení filmů

Den 2: 10–18 h / pauza 12.30–13.30 (2,5 + 4,5 h)

Teorie I.

 • Filmový materiál jako artefakt a výtvarná surovina

Praxe I.

 • Chemická intervence do materiálu

Teorie II.

 • Filmová projekce
 • situace projekce − filmový projektor

Praxe II. – ovládnutí filmového projektoru

 • techniky promítání: základní a rozšířené možnosti projekce