Rychlokurz dějin filmu

online kurz

Termín: V roce 2022 proběhlo. Další termíny pro vás připravujeme na jaro 2023.
Lekce probíhají ve slovenském jazyce v aplikaci ZOOM.

Rezervovat kurz

Jste nadšený filmový fanoušek, zajímají vás dějiny filmu, avšak máte pocit, že se v nich trochu ztrácíte? Tento rychlokurz dějin filmu je tu právě pro vás. Lektorka vás poutavým způsobem provede základními kapitolami dějin filmu, důležitými režiséry, významnými díly.
Kurz je vhodný pro všechny, kteří se rádi dívají na filmy a také pro ty z vás, kteří uvažují o přijímacím zkouškách na filmové škole (FAMU, FAMO, UTB Zlín, KFS FFUK, UPOL).

Lektor: Viktória Rampal Dzurenko
Režisérka, malířka, studentka doktorského studia na FAMU
www.viktori.cz, viktoria.dz@gmail.com


VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJIN FILMU, KTERÉ BUDOU NA PROGRAMU:

 1. Co je to film? Úvod do filmové teorie, sémiotiky, co je to znak, základy umělecké komunikace a film…
 2. Počátky světové kinematografie Laterna magica, zoetrop, praxinoskop, fotopuška, E. Muybridge, Edison, Bratři Lumiérové, George Meliés, Brightonská škola..
 3. Německý filmový expresionismus Úpír Nosferatu (režie: W. Murnau), Metropolis (režie: Fritz Lang)..
 4. Charlie Chaplin - filmy: Kid, Zlatá Horečka, Moderní doba, Diktátor…
 5. Ruská montážnická škola Dz. Vertov (film Muž s Kinoaparátem), Sergej Ezejštejn (film Křížník Potěmkin), Vsevolod Pudovkin (Matka), Kulešov (kulešův efekt)..
 6. Francouzský předválečný a meziválečný film, Experimentální film S. Dalí, a L. Buňuel - Andaluský pes, režiséři: Man Ray, H. Chromette, F. Legér, Alexander Hackenschmid (film Bezúčelná procházka)..
 7. Italský neorealismus Vittorio De Sica - film Zloději Kol, R. Rossellini…
 1. Žánrový film v Americe po příchodu zvuku film noir, western, muzikál a experimentální film (Maya Deren..)
 2. Zrod televize a rozdíl mezi filmovými a tv žánry
 3. Asijská kinematografie Japonský film - režiséři: J. Ozu, K. Mizoguči, režisér Akira Kurosawa a film Rašomon, Indický film..
 4. Velcí italští filmoví režiséři Federico Fellini - libovolný film, Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti…
 5. Francouzská nová vlna a předchůdce nové vlny režisér Robert Bresson, režisérka Agnés Varda - film Cléo od 5 do 7, F. Truffaut - film Nikdo mě nemá rád, J. L. Godard - Na konci s dechem...
 6. Československá nová vlna M. Forman, J.Menzel, V. Chytilová, J. Němec, P. Juráček, E. Schorm, J. Jireš, D. Vihanová, J. Jakubisko, E. Havetta ..
 1. Nejoriginálnější režiséři všech dob Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Andrej Tarkovskij..
 2. Americký film 70. let a americký současný nezávislý film F.F. Coppola, M. Scorsese, S. Spielberg, D. Lynch, D. Cronenberg, J. Jarmusch,Q. Tarantino...
 3. Pokleslé filmové žánry “Béčko ve filmu” trash, gore, splatter…
 4. Současný český film T. Vorel, Bohdan Sláma, Saša Gedeon, Václav Kadrnka, a další…
 5. Queer film současní filmaři s queer tématikou
 1. Nejoriginálnější režiséři všech dob Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Andrej Tarkovskij..
 2. Americký film 70. let a americký současný nezávislý film  F.F. Coppola, M. Scorsese, S. Spielberg, D. Lynch, D. Cronenberg, J. Jarmusch,Q. Tarantino...
 3. Pokleslé filmové žánry “Béčko ve filmu” trash, gore, splatter…
 4. Queer film  současní filmaři s queer tématikou
 1. Počátky kinematografie v ČR 
 2. Němý film a slavné osobnosti němého filmu
 3. Zvukový film před druhou světovou válkou 
 4. Kinematografie za Protektorátu
 5. Film po druhé světové válce
 6. Československá nová vlna M. Forman, J.Menzel, V. Chytilová, J. Němec, P. Juráček, E. Schorm, J. Jireš, D. Vihanová, J. Jakubisko, E. Havetta ..
 7. Kinematografie za normalizace
 8. Český film po roce 1989 Tomáš Vorel, Bohdan Sláma, Saša Gedeon, Václav Kadrnka, a další…
Praktická filmová řeč.
 • úvod do filmového jazyka - v kontextu celého umění, jeho odlišnost od ostatních odvětví umění / i ve vztahu ke světlu a pohybu obecně/
 • úvod do filmové teorie, sémiotiky, co je to znak, základy umělecké komunikace a film
 • co je to filmová metafora, metonymie, symbol, synekdocha, litotes
 • filmový námět a filmový scénář
 • podstata filmového příběhu - vyprávění obrazem a zvukem  - téma/idea filmu, filmový  námět, synopse, treatment, scénář
 • velikosti záběru, emocionální a informativní funkce jejich vizuální a auditivní složky, storyboard, technický scénář
 • specifika filmové mizanscény, vnitrozáběrová montáž
 • práce s hercem - jak vést herce, aby v rámci mizanscény byli nositeli významů; hra s postupným odhalováním, s tajemstvím nebo s napětím
 • význam světla, prostoru a hloubky záběru - úloha pohybu kamery, prostředí a světla ve vztahu k barvě a prostoru obecně
 • kreativní zvuková dramaturgie - zvuky, ruchy, hudba
 • filmový střih a montáž - tempo, rytmus, stylistika figury, záběrová a vnitrozáběrová montáž
 • filmová produkce a filmové festivaly