Filmový plakát

Kreativní workshop

Lektor: Viktoria Rampal Dzurenko
Rozsah: 2 hodiny

V rámci workshopu si každý účastník vytvoří svůj vlastní filmový plakát svého
oblíbeného filmu. Budeme pracovat na tvrdý papír formát A1, ale také A2 a A3 a
budeme využívat rozličné techniky: malbu (akryl, akvarel), koláž s novinami, kresbu
perem nebo tužkou.

Fantazie a kreativita bude u nás to hlavní spolu s individuálním přístupem ke
každému účastníkovi a tvorbě jeho jedinečného plakátu.
Na závěr práce bude společná přehlídka plakátů a diskuze s autory.