Event Details

  • Date:

Kasárna Karlín, 9:00 – 16:00

Přednášející: PhDr. Ilona Preslová – psycholožka

Závislost je stav, kdy někdo je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje ke své existenci. V českých rodinách je to závislost na drogách, alkoholu nebo gamblerství. Rodiny trpí tíživou finanční situací a domácím násilím. V rodinách se vyskytují lidé s patologickými projevy chování. Dítě je vážně ohroženo na zdraví a životě. Orgány sociálně právní ochrany dětí zprostředkovávají pomoc organizací, které se zabývají léčbou závislostí.