Detaily akce

  • Datum konání:

Kasárna Karlín, 9:00 – 16:00

Přednášející: Mgr. Andrea Michalcová – sociální pracovnice, PhDr. Miloslav Čedík – terapeut

Sociálně právní ochrana dětí řeší situace děti, které prožívají rozchod rodičů. U dítěte se jedná o ztrátu pocitu jistoty, rozvod dítětem otřese, je pro něj samozřejmé, že rodiče budou vždy nablízku. Děti se mohou domnívat, že ony zapříčinily rozchod rodičů. Toto je doprovázeno pocity viny a vlastního selhání. Často si odchod jednoho z rodičů vysvětlují tím, že nejsou milovány. Sociálně právní ochrana navazuje spolupráci s organizacemi a odborníky, kteří se snaží provázet rodiče k dohodě a minimalizovat konflikty v komunikaci rodičů, které negativně dopadají právě na jejich děti.