Event Details

  • Date:

lektorský úvod / projekce / 90 min

15:30 / Sdílny

Kniha rozhovorů Hitchcock – Truffaut je legendární mluvnicí filmové řeči. Na příkladě filmů A.
Hitchcocka a F. Truffauta se podíváme pod sukně stavbě filmového díla. Jak uvažuje filmař?