Mezinárodní program filmové výchovy Cined

Mezinárodní program filmové výchovy CinEd zpřístupňuje evropské filmy dětem a mladým divákům ve věku 6-19 let. Českým partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů. CinEd nabízí filmy pro školní projekce, realizované ať již přímo ve školách, v kinech nebo v dalších kulturních institucích. Filmy jsou organizátorům představení nabízeny zdarma a instituce mohou programy zpoplatnit jen do výše pokrytí svých provozních nákladů spojených s projekcí.

Specifikem projektu CinEd je jeho zaměření na umělecké filmy a jejich přiblížení nejmladším divákům prostřednictvím osvědčené a mezinárodně ceněné metodiky vyvinuté v rámci Cinemathéque française. Součástí nabídky jsou vedle samotných filmů také metodické materiály, pedagogické bonusy – videa, pracovní listy pro studenty.

Od školního roku 2018/2019 je Free Cinema oficiálním partnerem Cinedu.

Podrobné informace o filmech níže. Pokud byste měli o projekci a dílnu zájem, kontaktujte nás na e-mailu alexandra@freecinema.cz.


NABÍDKA FILMŮ