Camera Obscura

Jak vyvolat film?

Camera Obscura   /  Kapacita: 15 účastníků

Nové termíny pro vás připravujeme

Cena kurzu:   950 Kč

Odhalte s námi tajemství procesu výroby fotografie – od přenosu na světlocitlivou podložku až po vyvolání. Vyrobte si v rámci fotografické dílny vlastní cameru obscuru. Camera obscura neboli dírková komora je jednoduché optické zobrazovací zařízení. Základem je světlotěsná skříňka, která má v jedné stěně malý otvor. Ten pak na protilehlé stěně vytváří převrácený obraz vnějšího prostoru díky přímočarému šíření světla. Materiálem pro cameru obscuru může být cokoliv – krabička od sirek, krabice od bot či plechovka.

Přednášející: MgA. Michaela Karásková


Základní informace o kurzu


Program kurzu


10:00 – 13:00
vysvětlení principu camera obscura, ukázky autorů, kteří s principem pracují v současnosti. Rozdání materiálů pro výrobu vlastní camery obscury.

13:00 – 14:00
pauza na oběd

14:00 – 16:00
konstrukce camery obscury

10:00 – 13:00
stanovení správné expozice při focení s camera obscura

13:00 – 14:00
pauza na oběd

14:00 – 17.30
focení na camera obscura v terénu, vyvolání snímků ve fotokomoře, závěrečné zhodnocení dílny, zpětná vazba.