Jak vidět film?

Jak vidět film   /   18 lekcí

1. pololetí (září 2016 – leden 2017)
2. pololetí (únor 2017 – květen 2017)

Přednáškový cyklus o dějinách filmu. Dozvíte se víc nejen o filmové analýze, ale také o významných kapitolách z dějin (nejen) československé kinematografie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce o filmovou historii, tvorbu a filmová studia. Vhodný jako příprava na teoretickou část při přijímacím řízení na vysoké školy uměleckého zaměření.


Základní informace o kurzu


  • září 2016 – květen 2017
  • úterý 15:30 (15:00) – 17:00 hod / jednou za dva týdny
  • kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1
  • pro studenty a všechny zájemce o filmovou tvorbu a dějiny kinematografie
  • vyučující: Martin Čihák, Ivan Klimeš, David Čeněk, Vladimír Hendrich, Jiří Forejt, Věroslav Hába, Radim Valak
  • Přednášky lze navštěvovat také samostatně, jednotný vstup 80 Kč
  • 1. pololetí / září 2016 - leden 2017: 10 přednášek / 350,-/studenti, 550,-/dospělí
  • 2. pololetí / leden 2017 - květen 2017: 8 přednášek / 350,-/studenti, 550,-/dospělí
Rezervovat kurz

Program kurzu


13. 9. / 17:30 – CO JE TO FILM? UVÁDÍ FILMY SVÝCH STUDENTŮ

27. 9. / 15:30 – KINEMATOGRAF – POČÁTEK DĚJIN FILMU? (Přednáší: Ivan Klimeš)

11. 10. / 15:30 – SOVĚTSKÁ ŠKOLA MONTÁŽE + PROJEKCE (Přednáší: Martin Čihák)

25. 10. / 15:30 – STRUČNÉ DĚJINY FILMOVÉ AVANTGARDY + PROJEKCE (Přednáší: Martin Čihák)

8. 11. / 15:30 – ITALSKÝ NEOREALISMUS (Přednáší: Jiří Forejt)

22. 11. / 15:30 – FENOMÉN NOVÝCH VLN (Přednáší: David Čeněk)

6. 12 / 15:30 – NOVÝ HOLLYWOOD (Přednáší: Věroslav Hába)

20. 12. / 15:30 – REBELOVÉ BEZ SVATOZÁŘE (Přednáší: Vladimír Hendrich)

3. 1. / 15:30 – FILMOVÁ ANALÝZA 1 (Přednáší: David Čeněk)

17. 1. / 15:30 – FILMOVÁ ANALÝZA 2 (Přednáší: David Čeněk)

7.2.2017 / 15:30 / 105 min. – Rozborový seminář I. s IVANEM KLIMEŠEM
lektorský úvod / projekce / doslov
Kurátorský výběr Ivana Klimeše k tématu “Kinematograf: počátek dějin filmu?”.

21.2.2017 / 15:30 / 105 min. – Rozborový seminář II. s MARTINEM ČIHÁKEM
lektorský úvod / projekce / doslov
Kurátorský výběr Martina Čiháka k tématu “Stručné dějiny filmové avantgardy”.

7.3.2017 / 15:00 / 120 min. – Rozborový seminář III. s JIŘÍM FOREJTEM
lektorský úvod / projekce / doslov
Kurátorský výběr Jiřího Forejta k tématu “Italský neorealismus”.

21.3.2017 / 15:30 / 120 min. – Rozborový seminář IV. s DAVIDEM ČEŇKEM
lektorský úvod / projekce / doslov
Kurátorský výběr Davida Čeňka k tématu “Fenomén nových vln”.

4.4.2017 / 15:00 / 120 min. – Rozborový seminář V. s VĚROSLAVEM HÁBOU
lektorský úvod / projekce / doslov
Kurátorský výběr Věroslava Háby k tématu “Nový Hollywood”.

18.4.2017 / 15:30 / 130 min. – Rozborový seminář VI. s RADIMEM VALAKEM
lektorský úvod / projekce / doslov
Kurátorský výběr Radima Valaka.

2.5.2017 / 15:00 / 120 min. – Rozborový seminář VII. s VLADIMÍREM HENDRICHEM
lektorský úvod / projekce / doslov
Kurátorský výběr Vladimíra Hendricha k tématu “Rebelové bez svatozáře.”

16.5.2017 / 15:30 / 120 min. – SPECIÁLNÍ PROJEKCE DRAMATURGOVANÁ STUDENTY KURZU
Kurátorský výběr studentů kurzu.