ŠkolyCo je to film?

Snažíme se podpořit rozšíření výuky Filmové/Audiovizuální výchovy na školách. Pokud jste pedagog, a nebo kinař spolupracující s místní školou, vyberte si z nabídky projektových dnů a workshopů projektu Co je to film?.

Rezervovat kurz