Jak uvést film?

Těšte se na 2. ročník
podzim 2017

Koncept JAK UVÉST FILM? je sérií seminářů, workshopů a mistrovských kurzů pro dramaturgy kin, filmové lektory, pedagogy, ale také studenty filmových a divadelně-výchovných oborů. Navazujeme jím na pilotní ročník, který se odehrával od října do prosince 2017.

Projekt je složen ze vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj a profesionalizaci práce s různými typy publika (dospělými, mládeží a dětmi) v kinech a dalších kulturních zařízeních a prostorech pořádajících systematicky organizované veřejné projekce. Cílem projektu je rozšířit obzor a zvýšit kompetence a znalosti zaměstnanců kin či podobných organizací, a podpořit tak nepřímo kultivaci uvádění filmů a dalších audiovizuálních obsahů v českém prostoru. Projekt je záměrně vyvíjen jako finančně, jazykově, časově či místně „nízkoprahový“, aby byl dosažitelný skutečně pro co největší okruh zájemců (s vědomím výše platů v oboru atd.).


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz