Jak uvést film?

Těšte se na 2. ročník seminářů a workshopů Jak uvést film:
srpen 2017, Letní filmová škola/Metodika ve filmové výchově
srpen 2017, Marienbad Film Festival/Experimentální film – Filmová výchova
listopad 2017, Festival Animánie/Dramatická výchova – Filmová výchova
prosinec 2017, FAMU/Filmař – Pedagog

Koncept „Jak uvést film“ je sérií seminářů, workshopů a masterclasses pro dramaturgy kin, filmové lektory, pedagogy, ale také studenty filmových a divadelně-výchovných oborů.

Chceme, aby se filmová výchova a sofistikovaná práce s publikem staly běžnou součástí programové nabídky českých kin. „Jak uvést film“ vytváří prostor pro dialog mezi všemi zainteresovanými. Zapojíme studenty, kinaře, dramaturgy, filmové teoretiky i praktiky. Druhý ročník realizujeme přímo na půdě filmových festivalů. Industry sekce budou napříště filmovou výchovu považovat za klíčové téma! Budete si moci vyslechnout příspěvky od předních tuzemských i zahraničních profesionálů.

V každém výstupu se zaměříme na dílčí téma spjaté s oborem filmové výchovy a práce s publikem. Na Letní filmová škole budeme hovořit o metodice ve filmové výchověa distribučních projektech, na Marienbad Film Festival o vztahu experimentálního filmu (autorské tvorby) a filmové výchovy, na Festivalu Animánie o inspiračních vlivech dramatické výchovy. Cyklus zakončíme kolokviem a workshopy na FAMU, které budou zastřešeny tématem Filmař – Pedagog.

Můžete absolvovat celou sérii, nebo zvolit pouze to, co vás zajímá. Vstupné bude zdarma anebo za symbolický příspěvek, který využijeme na zajištění občerstvení.

Stačí udělat jediné. Rezervujte si místo, protože kapacita seminářů bude omezena. Program budeme zveřejňovat průběžně.

Rezervace na: MgA. Jiří Forejt jiri@freecinema.cz


Základní informace o kurzu


Rezervovat kurz

Program kurzu na festivalech:

3.8.2017 / 10:00-13:00 / METODIKA VE FILMOVÉ VÝCHOVĚ
LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Prezentace, panelová diskuze/180 minut

Cined: evropský projekt filmové výchovy
Tereza Czesany Dvořáková

Projekt 100 a metodické materiály pro školy
Jiří Forejt

Animánie: metodika lekcí
Martina Voráčková

Metodické materiály projektu Jak uvést film
Jiří Forejt

30.8.2017 / 10:00 / EXPERIMENTÁLNÍ FILM – FILMOVÁ VÝCHOVA I.
MARIENBAD FILM FESTIVAL, MALÁ SCÉNA CHOPIN

Úvodní přednáška / 20 min.
Performativita ve filmovém představení
– Jiří Forejt

masterclass / 30 min.
Jak uvést experimentální film
– Martin Čihák

masterclass / 60 min.
Aparáty
– Jan Kulka

masterclass / 60 min.
Promítačka jako objekt zájmu
– František Týmal

31.8.2017 / 10:00 / EXPERIMENTÁLNÍ FILM – FILMOVÁ VÝCHOVA II.
MARTIENBAD FILM FESTIVAL, MALÁ SCÉNA CHOPIN

workshop / 120 min.
Promítačka zblízka
– Jan Kulka