Jak uvést film?

Těšte se na 2. ročník seminářů a workshopů Jak uvést film:
srpen 2017, Letní filmová škola/Metodika ve filmové výchově
srpen 2017, Marienbad Film Festival/Experimentální film – Filmová výchova
listopad 2017, Festival Animánie/Dramatická výchova – Filmová výchova
prosinec 2017, FAMU/Filmař – Pedagog

Koncept „Jak uvést film“ je sérií seminářů, workshopů a masterclasses pro dramaturgy kin, filmové lektory, pedagogy, ale také studenty filmových a divadelně-výchovných oborů.

Chceme, aby se filmová výchova a sofistikovaná práce s publikem staly běžnou součástí programové nabídky českých kin. „Jak uvést film“ vytváří prostor pro dialog mezi všemi zainteresovanými. Zapojíme studenty, kinaře, dramaturgy, filmové teoretiky i praktiky. Druhý ročník realizujeme přímo na půdě filmových festivalů. Industry sekce budou napříště filmovou výchovu považovat za klíčové téma! Budete si moci vyslechnout příspěvky od předních tuzemských i zahraničních profesionálů.

V každém výstupu se zaměříme na dílčí téma spjaté s oborem filmové výchovy a práce s publikem. Na Letní filmová škole budeme hovořit o metodice ve filmové výchověa distribučních projektech, na Marienbad Film Festival o vztahu experimentálního filmu (autorské tvorby) a filmové výchovy, na Festivalu Animánie o inspiračních vlivech dramatické výchovy. Cyklus zakončíme kolokviem a workshopy na FAMU, které budou zastřešeny tématem Filmař – Pedagog.

Můžete absolvovat celou sérii, nebo zvolit pouze to, co vás zajímá. Vstupné bude zdarma anebo za symbolický příspěvek, který využijeme na zajištění občerstvení.

Stačí udělat jediné. Rezervujte si místo, protože kapacita seminářů bude omezena. Program budeme zveřejňovat průběžně.

Rezervace na: MgA. Jiří Forejt jiri@freecinema.cz


Základní informace o kurzu


Kde jste nás mohli vidět dříve:
3.8.2017 / 10:00-13:00 / METODIKA VE FILMOVÉ VÝCHOVĚ - LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Prezentace, panelová diskuze/180 minut

30.-31.8.2017 / 10:00 / EXPERIMENTÁLNÍ FILM – FILMOVÁ VÝCHOVA - MARIENBAD FILM FESTIVAL
přednášky, masterclass, workshopy

Rezervovat kurz

Program kurzu na festivalech:

17. – 18. listopadu 2017 / FILMOVÁ VÝCHOVA – DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Festival Animánie, Plzeň

JAK VZNIKL FILM?
pátek 17.11. / 17:00 – 19:00
workshop + křest knihy “Jak vznikl film” za účasti autorů
lektoři: František Týmal, Tereza Czesany Dvořáková
vhodné pro děti

Animánie uvádí: FILM HROU: MALÁ
sobota 18.11. / 9:00 – 12:00
projekce animovaného filmu Malá a dokumentu Bo Hai + workshop
lektor: Martina Voráčková
vhodné pro děti

O VZTAHU FILMOVÉ A DRAMATICKÉ VÝCHOVY
sobota 18.11. / 13:00 – 15:30
inspirativní příklady + panelová diskuze

hosté: Radek Marušák (DAMU), Gabriela Zelená Sittová (Tvořivá dramatika), Roman Černík (Dramacentrum Johan)

Free Cinema uvádí: FENOMÉN DISMAS
sobota 18.11. / 18:00 – 19:30
filmový kabaret pro děti + workshop
vhodné pro děti

24. listopadu – 8. prosince 2017 / FILMAŘ – PEDAGOG
FAMU, Galerie HAMU. Praha

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE vs. FILMOVÉ DIVÁCTVÍ
24.11. 2017 / 13:00 – 16:00 – katedra produkce FAMU
přednášejí Jiří Forejt a Jakub Šiler

KOLOKVIUM: FILMAŘ PEDAGOG
Pátek 1.12. / Galerie HAMU, Malostranské náměstí 13

registrace & coffee / 9:30 – 10:00

FAMU a pedagogické minimum / 10:00 – 11:30
teze: Pokud dostanou studenti FAMU možnost získat pedagogické minimum, může to pozitivně ovlivnit rozšíření F/AV na českých školách? Může být praktik dobrým pedagogem ve vztahu k laické veřejnosti? Jak se postavit k absenci oborové didaktiky?

Martin Čihák, pedagog KSS FAMU
Alice Růžicková, pedagožka KDT FAMU
Rudolf Adler, pedagog KDT FAMU
Pavla Sobotová, studentka KDT FAMU
Pavel Bednařík, doktorand FAMU
Jiří Forejt, doktorand FAMU

přestávka s občerstvením + networking / 11:30 – 12:00

Inspirativní příklady + kulatý stůl / 12:00 – 14:00
teze: Může se obor F/AV inspirovat v praxi dramatické výchovy? Do jaké míry je F/AV rozšířena na českých školách? Skutečně nemají pedagogové žádnou možnost k rozšíření své aprobace o filmově-výchovné kompetence? Cesty existují již dnes.

Radek Marušák, Kateda výchovné dramatiky DAMU
Kateřina Svatoňová, Katedra filmových studií FF UK
Tereza CZ Dvořáková, Asociace pro F/AV
Linda Arbanová, katedra výtvarné výchovy, PEDF UK
Martina Voráčková, Cined
Barbora Holubová, Katedra primární pedagogiky, PEDF UK
Alexandra F. Lipovská, Výzkum o rozšíření FAV na českých školách

SEMINÁŘ: FILMAŘ – PEDAGOG
8.12. / 9.:30 – 14:00 – katedra střihové skladby FAMU
přednášejí David Čeněk a Martin Čihák