Detaily akce

  • Datum konání:

Letní filmová škola – Klub Kultury v Uherském Hradišti 10:00 – 13:00

Obsahem panelu bude představení různých metodických přístupů v oblasti filmové výchovy na školách i mimo ně. Prezentovány budou konkrétní metodické a pedagogické materiály a další typy učebních pomůcek.

Mezi prezentujícími bude:

CinEd
Mezinárodní program filmové výchovy CinEd zpřístupňuje evropské filmy dětem a mladým divákům ve věku 6-19 let. Českým partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů.

P100
AČFK nově kinům umělecky hodnotné filmy z vlastní distribuce i z kultovního Projektu 100, které jsou opatřeny informačními a metodickými materiály. Vše pro potřeby školních projekcí.

Free Cinema
Free Cinema: program otevřeného filmového vzdělávání se dlouhodobě zaobírá situací nad filmovou/audiovizuální výchovou i dalšími formami AV edukace. Vytváří metodické materiály na téma “Jak uvést film?(dětem)”

Animánie
Animánie organizuje a pořádá kulturní a vzdělávací aktivity zaměřené na film a animaci, k té také vytváří metodické materiály.

a další…